جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی موضوع آزمایش موشکی ایران

ایلنا: شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره در مورد آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه می‌دهد.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی موضوع آزمایش موشکی ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره در مورد آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره در مورد آزمایش موشکی ایران، که ایالات متحده و برخی متحدانش مدعی هستند قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده است، جلسه تشکیل می‌دهد.

ادامه دارد...