تحریف سخنان پروانه سلحشوری درباره چادر

دو روز پیش پروانه سلحشوری با حضور در یک همایش با میزبانی بسیج دانشگاه امام صادق سخنانی را درباره چادر و حجاب بیان نموده بود که با تحریف سخنان وی و انتشار آن ها در فضای مجازی باعث ایجاد حاشیه برای نماینده تهران در فضای مجازی شده است.

برترین ها: دو روز پیش پروانه سلحشوری با حضور در یک همایش با میزبانی بسیج دانشگاه امام صادق سخنانی را درباره چادر و حجاب بیان نموده بود که با تحریف سخنان وی و انتشار آن ها در فضای مجازی باعث ایجاد حاشیه برای نماینده تهران در فضای مجازی شده است. برخی از مسئولان برگزاری این مراسم در توئیتر از تحریف سخنان پروانه سلحشوری انتقاد کرده و آنها را تکذیب کردند.

چادر پروانه سلحشوری سوژه کاربران شد

تحریف سخنان پروانه سلحشوری درباره چادرتحریف سخنان پروانه سلحشوری درباره چادرتحریف سخنان پروانه سلحشوری درباره چادر