پاسخ نقدی در باره اظهاراتش پیرامون کورش:شاهان ظالم را نماد هویت ایرانی می دانید؟ / تاریخ ایران، تاریخی حداقل هفت‌ هزار ساله و شاید 10 هزار ساله است / می خواستند به تاسی از کوروش دوستی با اسرائیل را تو

رژیم منحوس پهلوی و جریان‌های فکری و رسانه‌ای وابسته به صهیونیست‌ها، این چند هزار سال از تاریخ پرعظمت ملت ایران را کنار نهاده و این‌گونه القا کرده‌اند که تاریخ ایران، دو هزار و 500 ساله است.

پاسخ نقدی در باره اظهاراتش پیرامون کورش:شاهان ظالم را نماد هویت ایرانی می دانید؟

رژیم منحوس پهلوی و جریان‌های فکری و رسانه‌ای وابسته به صهیونیست‌ها، این چند هزار سال از تاریخ پرعظمت ملت ایران را کنار نهاده و این‌گونه القا کرده‌اند که تاریخ ایران، دو هزار و 500 ساله است.

روزنامه ایران به نقل از سردار نقدی در واکنش به سخنانش درباره کوروش، نوشت:
تاریخ ایران، تاریخی حداقل هفت‌ هزار ساله و شاید 10 هزار ساله است و نه دو هزار و 500 ساله؛ به‌طوری‌که بخشی از آثار آن تاریخ هفت هزار ساله در شهر سوخته‌ زابل و هکمتانه‌ همدان کشف شده است.

اما رژیم منحوس پهلوی و جریان‌های فکری و رسانه‌ای وابسته به صهیونیست‌ها، این چند هزار سال از تاریخ پرعظمت ملت ایران را کنار نهاده و این‌گونه القا کرده‌اند که تاریخ ایران، دو هزار و 500 ساله است، تا در اثر این سانسور، مجال برای محمدرضاشاه پهلوی فراهم شود که کوروش را در رأس تاریخ ایران قرار دهد و از آنجا که کوروش، حسب آنچه برخی مورخان نوشته‌اند، ارفاقاتی نسبت به یهودیان داشته است، نتیجه بگیرند که ما نیز امروز باید به او تأسی کنیم و با صهیونیست‌ها، رابطه‌ مودت و دوستی داشته باشیم!

شما لازمه‌ حفظ هویت ایرانی را تصدیق شاهان و شاه‌دوستی می‌دانید؟! یعنی شاهانی را که در طول تاریخ مورد ادعای دو هزار و 500 ساله بر ایرانیان حکومت جائرانه کرده‌اند، بخشی از من فرهنگی و تاریخی ما هستند؟!

لینک کوتاه