توصیه‌ای در توجه به توصیه‌های امام‌ خمینی(ره) برای جهان اسلام

امام جمعه بزرگترین مسجد نروژ گفت: اگر مسلمانان از همان ابتدا به توصیه‌های امام خمینی(ره) در مورد وحدت مسلمانان گوش می‌دادند و به آن‌ها توجه می‌کردند، اکنون با معضل اختلاف و تفرقه روبرو نبودند.

نروژ

امام جمعه بزرگترین مسجد نروژ گفت: اگر مسلمانان از همان ابتدا به توصیه‌های امام خمینی(ره) در مورد وحدت مسلمانان گوش می‌دادند و به آن‌ها توجه می‌کردند، اکنون با معضل اختلاف و تفرقه روبرو نبودند.

مولوی محبوب رحمان در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از برخی از کشورهای اسلامی که به دنبال عادی سازی روابط‌شان با رژیم صهیونستی هستند، اظهار کرد: ما مسلمانان مشکلی با یهودیان نداریم بلکه مسئله ما با صهیونیست‌هاست و اقدام برخی کشورهای اسلامی برای عادی‌سازی روابط‌شان با صهیونیست‌ها امری مردود است و آن‌ها باید از انجام چنین کاری خوددارری کنند.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران و با اعتقاد به این‌که «برگزاری این‌گونه  کنفرانس‌ها می تواند در ایجاد وحدت بین مسلمانان تاثیرگذار باشد»، افزود: امام خمینی نقش به سزایی در ایجاد وحدت بین مسلمانان داشتند و اگر مسلمانان از همان ابتدا به توصیه‌های ایشان توجه می‌کردند و به صورت عملی در راستای ایجاد وحدت تلاش داشتند قطعا در حال حاضر با مشکلات کنونی روبرو نبودند و به این میزان در جهان اسلام اختلاف و در گیری وجود نداشت .

این فعال اسلامی در نروژ اظهار کرد: در راستای وحدت ضروری است که مسلمانان اختلافات را گرچه ممکن است برخی اوقات لذت نیز داشته باشد، کنار بگذارند و برای حل مشکلات کنونی جهان اسلام دور هم جمع شوند.