زلزله اصفهان را لرزاند

زمین‌لرزه دقایقی پیش استان اصفهان را لرزاند.

گزارش مقدماتی این زمین‌لرزه به شرح زیر است:

بزرگی: 4.1

محل وقوع: استان اصفهان - حوالی فریدون شهر

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1397/09/12 20:46:17

طول جغرافیایی: 49.87

عرض جغرافیایی: 32.85

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

25 کیلومتری فریدون شهر (اصفهان)

28 کیلومتری افوس (اصفهان)

36 کیلومتری بوئین و میاندشت (اصفهان)

نزدیکترین مراکز استان:

109 کیلومتری شهرکرد

139 کیلومتری اراک

منبع: خبرگزاری ایلنا