خودکشی مرد ۳۵ ساله از روی پل طبیعت

مرد جوان از روی پل طبیعت به پایین پرید به زندگی خود پایان داد.

دقایقی قبل مرد 35  ساله‌ای که محمد مهدی نام دارد از روی پل طبیعت تهران دست به خودکشی زد.این مرد با پریدن از روی پل طبیعت و سقوط در بزرگراه مدرس به زندگی خود پایان داد.

رکنا