تصاویر / مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهد

ساعت ۲۲:۳۸ شب گذشته تصادف پژو ۲۰۶ با قطار تبریز به مشهد در حوالی روستای شیخ حسن از توابع شهر خسروشاه استان آذربایجان شرقی باعث مرگ ۴ نفر شد. در اثر شدت این برخورد پژو ۲۰۶ به همراه سرنشینان در زیر قطار حبس شده بودند که با واکنش سریع آتش نشان‌ها پیکر هر چهار نفر رها سازی شد.

تصاویر | مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهد

ساعت ۲۲:۳۸ شب گذشته تصادف پژو ۲۰۶ با قطار تبریز به مشهد در حوالی روستای شیخ حسن از توابع شهر خسروشاه استان آذربایجان شرقی باعث مرگ ۴ نفر شد. در اثر شدت این برخورد پژو ۲۰۶ به همراه سرنشینان در زیر قطار حبس شده بودند که با واکنش سریع آتش نشان‌ها پیکر هر چهار نفر رها سازی شد.

تصاویر | مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهدتصاویر | مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهدتصاویر | مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهدتصاویر | مرگ ۴سرنشین ۲۰۶ در تصادف با قطار تبریز - مشهد

لینک کوتاه