کریمی‌قدوسی: نفوذ یعنی آیت‌الله سازی

جواد کریمی قدوسی گفت: نفوذ ابعاد و زوایای مختلفی دارد و یکی از مصادیق آن آیت‌الله سازی و ترویج شیعه انگلیسی و پوشاندن لباس روحانیت به جاسوسان و عمال خارجی است.

به گزارش ایسنا، نماینده مشهد که به عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: نفوذ برنامه جدی آمریکا و راهبرد اساسی آن است و به دنبال نفوذ بین مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به بهانه‌های مختلف در جهت براندازی است.

وی افزود: نفوذ یعنی شبکه سیاسی شخصی به نام نمازی که فقط دستخوش یک اقدام او 170 هزار دلار پاکت پول بوده و با مشاوره دادن به مسئولان مساله نفوذ را پیگیری می‌کرد. نفوذ یعنی رسوخ در پروژه‌های نفتی و ساختار انرژی کشور و نفوذ یعنی کسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به نام دری‌اصفهانی ورود می‌کند که خود عامل ایجاد تحریم در کشور بوده و از سرویس‌های جاسوسی کانادا، آمریکا و انگلیس حقوق می‌گرفته است.

وی افزود: نفوذ یعنی پیگیری عادی‌سازی روابط با دولت خبیثه انگلیس که دانشگاه جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران است و نفوذ یعنی کند کردن حرکت علمی و مایوس کردن دانشمندان نه اعزام دانشمندان سطح بالا به خارج به بهانه‌های مختلف است و نفوذ یعنی سوءاستفاده از برجام برای نفوذ پلکانی و سوءاستفاده از آن برای تهاجم به بخش‌های مختلف کشور است.

نماینده مشهد تصریح کرد: نفوذ یعنی تغییر باورهای دینی و تحریف عاشورا و کلیدواژه سازی بومی و فرهنگی که با تربیت 600 خبرنگار و مدیر رسانه‌ای در نهادهای امنیتی انگلیس و اعزام آنها به ایران همراه بوده و نفوذ یعنی به کنار زدن شرکت‌های ملی و قرارگاه خاتم از پروژه‌های مهم به بهانه جهانی شدن و برای شناخت این راهبرد دشمن کافی است کتاب ایران و جهانی شدن مشاور رئیس جمهور آقای سریع‌القلم را بخوانید.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: این نگرانی وجود دارد که چرا در این دولت خطر نفوذ ده‌ها برابر شده و به آن توجهی نمی‌شود و نسبت به آن غفلت می‌شود و این همان چیزی است که آمریکایی‌ها می‌خواهند.

گزارش مشکل