بازداشت رئیس شورای شهر شریف آباد پاکدشت

رئیس شورای شهر شریف آباد پاکدشت به اتهام ارتشاء دستگیر شد.

به نقل از یک منبع آگاه رئیس شورای شهر شریف آباد به اتهام ارتشاء دستگیر شد.

این منبع آگاه به فارس خبر داد در این رابطه دو تن دیگر نیز بازداشت شدند.

شهریور ماه امسال یک عضو شورای شهر شریف آباد از سمت خود برکنار شد. قبل از آن و در مرداد‌ماه 96 نیز 2 نفر از اعضاء دوره چهارم شورای اسلامی شهر شریف آباد با دستور مقام قضایی به‌خاطر استفاده از سند مجعول دستگیر شدند.