اجازه دهید کودک خودش عذرخواهی کند

محققان اظهار کردند: هیچگاه از کودکان نخواهید که سریع عذرخواهی کنند.

به نقل از مدیکال اکسپرس، نتایج  مطالعات حاکی از آن است، قبل اینکه از فرزند خود بخواهید تا عذرخواهی کند، یک وقفه بگذارید.

کارشناسان عنوان کردند: والدینی که کودکان خود را مجبور به عذرخواهی از دیگران می‌کنند، قبل از اینکه آنها واقعا متاسف از انجام کار خود باشند، ممکن است با این کار آسیب بیشتری ببینند و این رفتار نه تنها نتیجه مثبتی ندارد،  بلکه نتیجه منفی هم به دنبال دارد.

هدف از عذرخواهی، اصلاح رابطه و ابراز ندامت است، اما زمانی که کودک از روی اجبار، عذرخواهی می‌کند، ممکن است بعد از عذرخواهی هم به کارش ادامه دهد و حتی جسورانه‌تر از قبل عمل کند.

محققان دانشگاه میشیگان این بررسی را انجام دادند تا دریابند که آیا کودکان، تفاوت کار با میل و رغبت را با  کار از روی اجبار تشخیص می‌دهند یا خیر؟. یافته‌ها نشان می‌دهد که روش‌های آموزش به کودکان برای همدلی با دیگران، فهم اشتباه و عذرخواهی صادقانه، سازنده‌تر از بلافاصله عذرخواهی کردن است.

کارشناسان عنوان کردند: باید اطمینان حاصل شود که کودک متوجه احساس بد دیگران نسبت به کارش شده است و واقعا قصد عذرخواهی کردن را دارد و نه اینکه فقط با اجبار والدین عذرخواهی کند..

کریگ اسمیت، نویسنده این مطالعه اظهار کرد: اجبار کودک برای عذرخواهی، نتیجه معکوس دارد.

در عذرخواهی اجباری، عنصر آموزشی در عذرخواهی کودکان از بین رفته است و  هدف از عذرخواهی سریع، تنها این است که با بیان احساسات، دیگران را تسکین دهد و به نوعی کودک، فراموش شده است.

همه کودکان پس از عذر خواهی، احساس بدی نسبت به گذشته دارند، اما عذرخواهی اجباری در کودکان هفت تا 9 ساله منجر به احساسات بد ناشی از اخطارهای دیگران مانند نگرانی از مجازات شدن و تنبیه  می‌شود و نه پشیمانی از عمل نادرستی که انجام داده است.

محققان این بررسی را در بین کودکان چهار تا 9 ساله انجام داده و سه نوع عذرخواهی را در آنها مورد مطالعه قرار دادند؛ عذرخواهی غیرمنتظره، عذرخواهی از روی میل، عذرخواهی اجباری.

کارشناسان توصیه می‌کنند، زمانی که کودک آرام است از او بخواهید تا درباره کار اشتباهش توضیح دهد تا بتواند با میل و اراده‌اش از فردی که ناراحت شده، عذرخواهی کند.

ایسنا