تصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرج

ساعت ۰۰:۵۴ بامداد امروز تصادف یک دستگاه تیبا با کامیون در جنوب به شمال بلوار کرمان خودرو، قبل از جاده قدیم کرج، منجر به مصدومیت راننده تیبا شد.

پایگاه خبری آتش‌نشانی125: ساعت ۰۰:۵۴ بامداد امروز تصادف یک دستگاه تیبا با کامیون در جنوب به شمال بلوار کرمان خودرو، قبل از جاده قدیم کرج، منجر به مصدومیت راننده تیبا شد.

این حادثه باعث ایجاد ترافیک و مسدود شدن مسیر عبور خودروهای دیگر شد. آتش نشانان پس از خارج کردن مصدوم، این فرد را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

تصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرجتصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرجتصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرجتصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرجتصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرجتصادف شدید تیبا با کامیون در جاده قدیم کرج