انگلیس بازنده برگزیت است

انگلیس بازنده برگزیت است

وزیر مشاور در امور اروپایی وزارت خارجه آلمان با اشاره به توافق روز گذشته بروکسل درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داشت که لندن بازنده برگزیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «میشاییل روت» وزیر مشاور در امور اروپایی وزارت خارجه آلمان در گفتگو با رادیو دولتی آلمان با اشاره به توافق روز گذشته ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت خاطرنشان کرد: رهبران اتحادیه اروپا در نهایت موافقت خود را با برگزیت اعلام کردند، توافقی که انگلیس بازنده آن است.

وی در ادامه با بیان اینکه انگلیس به لحاظ سیاست خارجی از جمله کشورهای قدرتمند اروپایی بوده و هست، افزود: اجرایی شدن برگزیت نه تنها برای انگلیس بلکه برای اتحادیه اروپا نیز خلاء به همراه خواهد داشت.

وزیر مشاور در امور اروپایی وزارت خارجه آلمان همچنین خاطرنشان کرد: اکنون که رهبران اروپایی بر سر برگزیت به توافق رسیده اند، از نمایندگان مجلس انگلیس نیز انتظار می رود تا این توافق را مورد تایید قرار داده و مانع از بروز شرایط دشوار در مسیر اجرایی شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا شوند.

انگلیس باید تا پایان ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه اروپا را ترک کند.