زمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرین

زمین‌لرزه ای به بزرگی 6.4 ریشتر، شب گذشته حوالی قصر شیرین و سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. فرماندار قصرشیرین از اعزام تیم های ارزیاب به منطقه خبر داد. در این حادثه چند مصدوم به مراکز امدادی منتقل شدند.

خبرگزاری ایرنا: زمین‌لرزه ای به بزرگی 6.4 ریشتر، شب گذشته حوالی قصر شیرین و سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. فرماندار قصرشیرین از اعزام تیم های ارزیاب به منطقه خبر داد. در این حادثه چند مصدوم به مراکز امدادی منتقل شدند.

زمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرینزمین لرزه در سرپل ذهاب و قصر شیرین