518 هزار و 907 خانوار خوزستانی درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند

اهواز – ایرنا – معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان گفت: 518 هزار و 907 خانوار در خوزستان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند.

518 هزار و 907 خانوار خوزستانی درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند
518 هزار و 907 خانوار خوزستانی درسرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند

داوود آقایی شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: درصد مشارکت مردم خوزستان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 36.17 درصد است که نسبت به میانگین کشور که 40 درصد بوده است مطلوب می باشد.

وی عنوان کرد : در برخی از شهرستان های خوزستان از جمله لالی و هویزه مشارکت در سرشماری اینترنتی 80 درصد بوده است که یک درصد قابل توجه است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در دوره اجرای سرشماری اینترنتی از 24 نفر در استان تقدیر شد.

سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از سوم تا 30 مهر ماه ادامه داشت و سرشماری حضوری نیز از 28 مهر آغاز شده و تا 28 آبان ادامه خواهد داشت.

طبق آخرین آمار اعلام شده در سال 90 تعداد جمعیت استان خوزستان چهار میلیون و 521 هزار و 318 نفر بوده است.

7158/6064

خبرنگار: زینب فرحانی** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*