وقتی پزشک سایپا جان یک انسان را در هواپیما نجات داد

پزشک تیم سایپا دست به کار بزرگی زد و جان یک انسان را نجات داد.

تیم فوتبال سایپا امروز از تهران به مشهد پرواز کرد. در پرواز تیم سایپا یکی از مسافران که دچار بیماری فشار خون بود حالش وخیم شد که خدمه پرواز از مسافران درخواست کردند که اگر پزشکی در هواپیما هست به این مسافر کمک کند و در نهایت وجیه الله چشمه سری پزشک تیم سایپا توانست با اقدام به موقع جان این مسافر پرواز را نجات بدهد.

تیم علی دایی فردا در مشهد به مصاف پدیده می رود.

خبرانلاین