لحظه انفجار کامیون پس از تصادف

ویدیوی ضبط شده از یک ماشین در کشور روسیه، لحظه تصادف و انفجار هولناک کامیونی را نشان می دهد.

خبرگزاری مهر: ویدیوی ضبط شده از یک ماشین در کشور روسیه، لحظه تصادف و انفجار هولناک کامیونی را نشان می دهد.

لحظه انفجار کامیون پس از تصادف