مرگ دلخراش راننده تاکسی (عکس 18+)

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ دلخراش راننده سواری تاکسی در ورودی فرودگاه بین المللی شهر مشهد را در تصاویر زیر می بینید.

مرگ دلخراش راننده تاکسی  (عکس 18+)
مرگ دلخراش راننده تاکسی (عکس 18+)
مرگ دلخراش راننده تاکسی  (عکس 18+)
مرگ دلخراش راننده تاکسی (عکس 18+)
گزارش مشکل
فرودگاهجوان،مرگ