آزار و اذیت‌ جنسی 2 پسر بچه درمدرسه

دو دانش‌آموز پسر در مدرسه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، در خرداد ماه امسال درمدرسه پسرانه البرز پایدار درخیابان خرمشهر دو آشپز درمدرسه 2 پسربچه را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند.

پس از تایید آزار جنسی و تجاوز توسط پزشکی قانونی روز گذشته به این پرونده و جلسه محاکمه این دو آشپز در شعبه هفتم دادگاه کیفری برگزار خواهد شد و حکم متهمان به زودی صادر می‌شود.

گزارش مشکل
آزارجنسیآشپز