نامه ستاد بحران برای گرمای خوزستان

فردا دمای تعدادی از شهرهای خوزستان به بیش از 50 ذرجه می رسد و به همین منظور هواشناسی  به ستاد بحران این استان نامه فرستاد.

به گزارش عصر ایران، طی این نامه مدیر کل هواشناسی استان خوزستان نام 10 شهر که فردا دو شنبه دمای آنها از 49 درجه تا 51 می رسد را به اطلاع مدیر کل مدیریت بحران خوزستان فرستاد.

مدیریت بحران خوزستان اخیرا اعلام کرده بود در روزهایی که دمای شهرها به بالای 49 درجه برسد شرکت ها و سایر ادارات باید راس ساعت 13 تعطیل شوند. 

مدیریت بحران خوزستان دلیل این تصمیم را صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد. 

در متن نامه آمده است:

جناب آقای مهندس بالدی

مدیر کل محترم مدیریت بحران استان

سلام علیکم

احتراماً در اجرای مصوبه 95/5/7 در خصوص اعلام دمای بالاتر از 49 درجه سیلیسیوس در شهرهای استان بدینوسیله نقاطی که طی فردا دو شنبه 95/5/11 دمای بیشینه آنها از 49 درجه فراتر خواهد رفت جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گرذذ.

1- اهواز 50 درجه

2-شوش 51 درجه

3-آبادان 50 ذرجه

4-امیدیه 49 درجه

5-بستان 50 درجه

6-دزفول 50 درجه

7-شوشتر 49 درجه

8-ماهشهر 49 درجه

9-آغاجاری 49 درجه

10-گتوند 49 درجه

کوروش بهادری

 مدیر کل هواشناسی استان خوزستان  

گزارش مشکل
خوزستاندمای