خروج هواپیمای آنتونوف از باند فرودگاه زاهدان

هواپیمای آنتونوف ۷۴‌ از باند فرودگاه زاهدان خارج شد.

به گزارش ایسنا، حرکت این هواپیما از مبدا یزد به مقصد زاهدان بوده که ساعت ۱۰و ۴۵ دقیقه روز جمعه از باند فرودگاه خارج می‌شود.

گفتنی است در این حادثه هیچ کدام از سرنشینان آسیب ندیده‌اند.

گزارش مشکل
زاهدانباندفرودگاه