۳ سال‌ حبس‌ برای‌ عامل‌ کشتار‌ دسته‌ جمعی‌ گراز‌ها

با تهیه مستندات گراز‌های تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.

​رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: فردی که با کارگذاشتن سیم برق لخت و استفاده از یک دستگاه موتور برق، به کشتار دسته جمعی گراز‌های وحشی اقدام می‌کرد به حبس محکوم شد.

به گزارش ایسنا، اصغر خودکارگفت: شخصی که مبادرت به کشتار بی رحمانه تعداد ۱۸ راس گراز وحشی در منطقه پیربازار رشت کرده بود، پس از دستگیری و معرفی به دادسرای عمومی و انقلاب رشت و سیر مراحل قانونی با رای ریاست شعبه ۱۰۸ دادگاه رشت محکوم شد.

وی افزود: این فرد که در محدوده روستای پیربازار دارای اراضی کشاورزی و شالیزار است، برای جلوگیری از ورود جانوران وحشی از جمله گراز به محدوده اراضی کشاورزی، با کارگذاشتن سیم برق لخت و استفاده از یک دستگاه موتور برق، به کشتار دسته جمعی گراز‌های وحشی اقدام می‌کرد که پس از شناسایی دستگیر شد.


خودکار خاطرنشان کرد: با تهیه مستندات گراز‌های تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.

وی با بیان این که گراز باغبان طبیعت است و شکار بی‌رویه آن تعادل اکولوژیکی شهرستان را به هم می‌زند، تصریح کرد: جمعیت گراز‌ها در رشت سرشماری نشده است و براساس مشاهدات عینی جمعیت این گونه در شهرستان مناسب است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: طبق قانون صدور مجوز برای شکارچیان اقلیت‌های مذهبی امسال صادر شده است و تاکنون هیچ فردی برای اخذ مجوز مراجعه نکرده است