مادربزرگ تگزاسی، ۲ نوه‌اش را زنده زنده سوزاند

مادربزرگی در تگزاس به اتهام آتش زدن خانه اش و رها کردن دو نوه خردسالش در آتش دستگیر شد.

رکنا: مادربزرگی در تگزاس به اتهام آتش زدن خانه اش و رها کردن دو نوه خردسالش در آتش دستگیر شد.

آندریا آلمن ۴۴ ساله پس از این که خانه اش را به آتش کشید، نوه ۴ ساله و ۲ ساله خود را زمانی که خواب بودند در آتش رها کرد.

همسایه ها که شاهد آتش سوزی بودند با تماس با امدادرسانی از از ماموران درخواست کمک کردند.

زمانی که امدادرسانان به خانه مذکور آمدند با جسد سوخته دو کودک یکی در حمام و دیگری روی تخت خواب مواجه شدند.

پس از انتقال قربانیان به بیمارستان، آن ها به دلیل سوختگی زیادی پس از چند ساعت مداوا جانشان را از دست دادند و ماموران پلیس آندریا آلمن را حینفرار در خیابان دستگیر و زندانی کردند.