کشف جسد مرد میانسال در محله خاک سفید تهران

تحقیقات برای بازداشت عاملان قتل مرد میانسال که جسدش در فلکه سوم تهرانپارس کشف شده بود آغاز شد.

شب گذشته بود که ماموران کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر از کشف جسد مردی میانسال دادند که بر اثر ضربات چاقو کشته شده بود.

سریعا پس از این، تحقیقات اولیه ماموران آگاهی تهران بزرگ با دستور بازپرس ویژه قتل تهران کلید زده شد و مشخص شد که مردی که رهگذر بوده در تماس با ماموران از این قتل خبر داده است.

با مشخص شدن این موضوع این فرد به عنوان شاهد تحت بازجویی قرار گرفت که گفت: من در حال گذر از فلکه سوم تهرانپارس بودم که متوجه جسم بی جان مردی حدودا 65 ساله در خیابان شدم. سریعا پس از این با ماموران اورژانس تماس گرفتم و ماجرا را به آنها اطلاع دادم.

این مرد در ادامه افزود: بنابر شواهد و دیده های من او بر اثر خوردن ضربات چاقو کشته شده بود و وقتی او را به بیمارستان بردند مشخص شد که پیش از آن فوت کرده بود.

با دستور بازپرس محسن مدیرروستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، جسد برای تعیین علت اصلی فوت به پزشکی قانونی ارسال شد و تحقیقات در این زمینه برای شناسایی و بازداشت عاملان این جنایت در اختیار کارآگاهان جنایی اداره دهم آگاهی پایتخت قرار گرفت.

فارس