تعیین تکلیف پرونده زن باردار پس از ۱۲ سال

با توجه به اینکه ۱۲ سال از تشکیل پرونده گذشته و به نتیجه نرسیده بود، اولیای‌دم مقتولان درخواست صدور حکم برای دریافت دیه از بیت‌المال کردند. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

اولیای‌دم زن بارداری که به دست فردی ناشناس کشته شده است، از دادگاه درخواست دیه از بیت‌المال کردند.

به گزارش شرق، قتل این زن ۱۲ سال قبل اتفاق افتاد. براساس محتویات پرونده فردی نقاب‌پوش به محل زندگی زن و شوهر جوانی وارد شد و با شلیک به سمت آن‌ها زن جوان را زخمی کرد.

شوهر این زن بعد از حضور پلیس گفت: ضارب را ندیده و با کسی هم دشمنی نداشته است.

زن و فرزند هفت‌ماهه‌ای که در شکم داشت، کشته شدند و پرونده برای رسیدگی به این ماجرا تشکیل شد؛ اما هرگز فردی شناسایی و بازداشت نشد.

با توجه به اینکه ۱۲ سال از تشکیل پرونده گذشته و به نتیجه نرسیده بود، اولیای‌دم مقتولان درخواست صدور حکم برای دریافت دیه از بیت‌المال کردند. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

شوهر مقتول گفت: من سرایدار یک خانه‌باغ بودم و با همسرم در آنجا زندگی می‌کردیم. همسرم هفت‌ماهه باردار بود. نیمه‌شب صدایی شنیدم و به محض اینکه بلند شدم، دیدم مردی که نقاب به صورت داشت، به سمت ما اسلحه کشیده است. او به من و همسرم شلیک کرد. من زخمی شدم؛ اما زخمی که داشتم، جدی نبود؛ ولی تیر به پهلوی همسرم برخورد کرد. سارقان از خانه دزدی کردند. من نمی‌دانم چند نفر بودند. به محض اینکه شلیک کردند، به سمت همسرم رفتم تا کمکش کنم و او را به بیمارستان برسانم؛ اما او جانش را از دست داد و با توجه به اینکه گلوله به جای حساسی برخورد کرده بود؛ حتی نتوانستند بچه را نجات دهند و فرزندم هم کشته شد. هیچ مظنونی هم در این ۱۲ سال بازداشت نشده است. به‌همین‌خاطر ضمن اینکه درخواست دارم همچنان پرونده مورد بررسی قرار گیرد، می‌خواهم دیه فرزند و همسرم از بیت‌المال پرداخت شود.

در ادامه پدر و مادر زن جوان نیز درخواست دریافت دیه از بیت‌المال کردند.

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.