قتل پسر جوان در درگیری خیابانی به دلیل کینه قدیمی

من می‌دانستم ستار و خانواده‌اش به‌خاطر یک مسئله از مدت‌ها قبل از سعید کینه به دل دارند و حتی خود سعید هم حدس می‌زد مورد حمله قرار بگیرد، به همین خاطر ما همیشه با هم بیرون می‌رفتیم تا اتفاقی نیفتد. آن روز احتمالا آن‌ها ما را تعقیب کردند و زمانی که دعوا شروع شد، ما از هم جدا شده بودیم، اما من دیدم که ستار با چاقو ضربه‌ای به سعید زد و سعید به زمین افتاد.

تجاوز به عنف انگیزه‌ای بود که مرد جوان برای قتل دوستش عنوان و اعتراف کرد این تجاوز زندگی پسرعمویش را نابود کرده بود و برای اینکه بتواند او را دوباره به زندگی بازگرداند دست به قتل زد.

به گزارش شرق، یک سال قبل پسری جوان به پلیس گزارش داد دوستش، سعید، مورد حمله چند نفر قرار گرفته و کشته شده است. دقایقی بعد پلیس در محل حاضر و تحقیقات آغاز شد. مأموران جسد سعید را به پزشکی‌قانونی منتقل و شش مرد جوانی را که در درگیری بودند بازداشت کردند.

متهمان و جوانی که گزارش قتل را به پلیس داده بود به اداره آگاهی منتقل شدند و مورد تحقیق قرار گرفتند. در ابتدا شخصی که موضوع را به پلیس گزارش داده بود، گفت: من و دوستم برای خرید شارژ تلفن به مغازه رفته بودیم. او بیرون ایستاد و من برای خرید وارد مغازه شدم. یک‌دفعه صدای درگیری شنیدم و دیدم بر سر دوستم ریخته‌اند. ما با هم دعوا کردیم، اما من نتوانستم کاری کنم، چون تعداد آن‌ها زیاد بود، اما متوجه شدم ضارب دوستم پسری به نام ستار است. او از همشهریان من است و ما خیلی خوب همدیگر را می‌شناختیم. من می‌دانستم ستار و خانواده‌اش به‌خاطر یک مسئله از مدت‌ها قبل از سعید کینه به دل دارند و حتی خود سعید هم حدس می‌زد مورد حمله قرار بگیرد، به همین خاطر ما همیشه با هم بیرون می‌رفتیم تا اتفاقی نیفتد. آن روز احتمالا آن‌ها ما را تعقیب کردند و زمانی که دعوا شروع شد، ما از هم جدا شده بودیم، اما من دیدم که ستار با چاقو ضربه‌ای به سعید زد و سعید به زمین افتاد.

وقتی ستار مورد تحقیق قرار گرفت، اتهام قتل را قبول کرد و گفت: ما مدت‌ها بود دنبال سعید بودیم که از او انتقام بگیریم، چون سعید چند ماه قبل به پسرعموی من که نوجوان بود تجاوز کرده بود. او پسرعمویم را به زور به محلی خلوت برده و لباس‌هایش را درآورده و او را مورد تجاوز قرار داده بود. بعد از این تجاوز پسرعمویم خیلی بدحال و مریض شد و بیماری روحی گرفت و هیچ‌وقت مثل یک فرد عادی نشد. ما هم تصمیم گرفتیم سعید را به‌خاطر کاری که با او کرده است تنبیه کنیم و سعید خودش هم می‌دانست این موضوع برایش گران تمام می‌شود.

من آن روز چاقو داشتم و پنج نفر دیگر که همگی از اقوام من بودند برای کمک به من آمده بودند. وقتی سعید را تعقیب کردیم و در جایی تنها پیدا کردیم تصمیم گرفتیم به او حمله کنیم. در این درگیری ضربه‌ای هم به او زدیم که فکر می‌کنم ضربه چاقوی من بود.

با توجه به اعترافات متهم و گفته‌های سایر متهمان و شکایت اولیای‌دم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه، کیفرخواست علیه متهمان خوانده و برای شش متهم درخواست صدور حکم قانونی شد. در ادامه، اولیای‌دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند. آن‌ها گفتند از موضوع تجاوز اطلاعی ندارند و نمی‌دانند فرزندشان با کسی چنین کاری کرده یا نه، اما حاضر به گذشت نیستند و درخواست قصاص دارند.

در ادامه، متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من نمی‌دانم ضربه کشنده را زده‌ام یا نه، اما در درگیری حضور داشتم. ما مدت‌ها بود که دنبال سعید بودیم. او به پسرعمویم تجاوز کرده بود. وضعیت روانی پسرعمویم آن‌قدر بد بود که همه اعضای خانواده درگیر آن بودند. سعید فقط به تجاوز بسنده نکرده و درباره آن با همه صحبت می‌کرد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم او را ادب کنیم.

ما در چند مرحله با سعید درگیر شده بودیم. روز حادثه هم وقتی سعید را دیدیم، به سمتش رفتیم تا انتقام بگیریم و با هم دعوا کردیم. سعید هم چاقو داشت. همه کسانی که در درگیری بودند چاقو داشتند. حین درگیری من با سعید گلاویز شدم، اما وقتی سعید خواست خودش را از من جدا کند، به زمین افتاد. او چاقو خورده بود. ممکن است این چاقو را کس دیگری زده باشد و ممکن است چاقوی خودش به او برخورد کرده باشد.

در ادامه، پنج متهم دیگر در جایگاه قرار گرفتند. آن‌ها گفتند ما ندیدیم ستار سعید را با چاقو زده باشد، اما می‌دانیم که او بود که با چاقو به سمت مقتول حمله کرد و بعد هم سعید روی زمین افتاد.

متهمان که از دوستان و اقوام ستار بودند، گفتند: به ما گفته شده بود سعید به یکی از اقوام ما تجاوز کرده است. این کینه قدیمی بود و ماه‌ها بود که قربانی تجاوز در وضعیت بدی بود و سعید هم درباره اینکه چقدر کار خوبی کرده است صحبت می‌کرد، به همین خاطر تصمیم گرفتیم او را تنبیه کنیم، اما قصدی برای کشتن نبود.

بعد از پایان گفته‌های متهمان، وکیل‌مدافع ستار در جایگاه حاضر شد و با توجه به اینکه مشخص نشده بود ضارب اصلی چه کسی است، از دادگاه درخواست کرد درباره این موضوع تحقیق بیشتری شود. با پایان جلسه دادگاه، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.