ساچمه در سر محیط بان ماند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: حال عمومی دو محیط بانی که مورد حمله شکارچیان قرار گرفته بودند خوب است اما ساچمه‌ای در سر یکی و چند ساچمه در پای دیگری باقی مانده و قابل درآوردن نیست.

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در پی درگیری ماه گذشته که میان محیطبانان قمیشلو و چند شکارچی اتفاق افتاده بود، شکارچیان شروع به تیر اندازی به سوی محیطبانان کرده و دو محیط‌بان را به شدت مجروح کرده‌اند.

وی ادامه داد: محیطبانان در دفاع از خود ناچار به تیراندازی شده و در این میان یک شکارچی جان خود را از دست می‌دهد و دو شکارچی دیگر دستگیر می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: در حال حاضر پرونده محیط‌بان در دادگاه در جریان است، دو مجرم در زندان هستند و هر دو محیط بان به تازگی مرخص شده‌اند اما در بدن هر دو ساچمه‌هایی باقی مانده است.

جمشیدیان گفت: یک ساچمه در سر یکی از محیطبانان باقی مانده است که پزشکان موفق به بیرون آوردن آن نشده‌ و گفته‌اند فعلا خطری ایجاد نمی‌کند. محیطبان دیگر ساچمه‌های بسیاری در پا داشت که تعدادی از آنها بیرون آورده شده و چند ساچمه باقی مانده است.

وی تاکید کرد: هنوز قاضی در این زمینه حکمی صادر نکرده اما باور بر این است که دو محیطبان برای دفاع از خود اقدام به تیر اندازی کرده و راه دیگری برای نجات جان خود نداشته اند. بنابرین این دفاع مشروع بوده است.

به گزارش ایسنا، نیمه شب 21مهرماه، موتورسوارانی در منطقه حفاظت‌شده قمیشلو، توجه محیط‌بانان شیفت را به خود جلب کردند. شکارچیان متوجه سوظن محیط‌بانان شده و با چراغ خاموش در محیط به حرکت خود ادامه دادند. تعقیب و گریز آغاز می‌شود و شکارچیان به سوی محیطبانان تیراندازی کرده و محیطبانان در دفاع از خود علیرغم میل باطنی، یک شکارچی را مورد هدف قرار می‌دهند.