کرمان لرزید

زمین لرزه ای به بزرگی 5.1 ریشتر کرمان را لرزاند.

خبرگزاری ایلنا: زمین لرزه ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 23:47 استان کرمان - حوالی مردهک(کرمان)را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری زمین و در 18 کیلومتری مردهک در استان کرمان رخ داده است.