کدام استان‎ها بارانی است؟+نقشه

سامانه بارشی امروز در بیشتر مناطق کشور فعال است.

در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بارش برف و مه پیش‌بینی می شود. سامانه بارشی فردا در شمال شرق کشور فعال می شود.