(تصاویر) حیاط خانه صاحبخانه را بلعید

مهدی حقی؛ معاون منطقه 6 عملیات درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: حیاط یک منزل مسکونی در هنگام تعمیر خودروی سواری فرو نشست کرده و مرد میانسال را در هنگام تعمیر خودرو به داخل خود کشانده بود.

مرد میانسال هنگام تعمیر خودرو در حیاط خانه به داخل یک چاه قدیمی کشیده شد.

به گزارش تسنیم، ساعت 10:45 صبح امروز سقوط مرد میانسال به داخل گودالی در خیابان انقلاب، خیابان خواجه نصیرطوسی، خیابان سلمان‌فارسی توسط ساکنان ساختمان مسکونی به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه دو و گروه امداد و نجات 12 این سازمان به محل حادثه رهسپار شدند.

مهدی حقی؛ معاون منطقه 6 عملیات درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: حیاط یک منزل مسکونی در هنگام تعمیر خودروی سواری فرو نشست کرده و مرد میانسال را در هنگام تعمیر خودرو به داخل خود کشانده بود.

وی افزود: در این حادثه پس از بررسیهای اولیه معلوم شد فرسایش خاک در حیاط منزل مسکونی باعث باز شدن چاه قدیمی در زیر چرخهای جلویی خودرو شده و مالک حین تعمیر خودرو به درون گودالی به عمق تقریبی هشت متر فرو رفته است.

حقی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان و نجاتگران بلافاصله با استفاده از الوار و نردبان اقدام به خارج کردن مرد میانسال از داخل چاه کردند و وی را برای مداوا و معاینه تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند.

بنابر اعلام پایگاه خبری 125؛ آتش‌نشانان با استفاده از ابزار ویژه ، خودرو را از داخل چاه خارج کرده و به محل امن انتقال دادند.