دستگیری ۱۹ نفر به جرم قاچاق انسان توسط گمرک

آخرین آمار‌ها از کشفیات قاچاق انسان در مرز‌های گمرکی، از ابتدای سال جاری تا کنون به ۲۳۳ نفر شناسایی و دستگیر شده اند.

گمرک ایران تازه‌ترین آمار قاچاق انسان را منتشر و اعلام کرد: طی ده روز گذشته ۱۹ نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از داخل محموله‌ها دستگیر شده اند و ماموران گمرک از ابتدای سال تا کنون ۲۳۳ مورد قاچاق انسان را شناسایی کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ کشف ۱۹ مورد جدید قاچاق انسان از سوی ماموران گمرک در روز‌های اخیر، آمار کشفیات قاچاق انسان را در سال جاری به ۲۳۳ مورد رساند. ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد محموله‌های خروجی و ترانزیتی در طی ۹ عملیات جداگانه، موفق به کشف ۱۹ مورد قاچاق انسان شدند از این ۱۷ نفر ۳ نفر قصد ورود غیر قانونی و ۱۶ نفر قصد خروج غیر قانونی را داشتند.

بر اساس این گزارش این ماموران درعملیات اول، ماموران گمرک بازرگان از یک دستگاه کامیون ایرانی حامل محموله صادراتی حامل کاشی یک فرد تبعه یکی از کشور‌های همسایه را شناسایی و دستگیر کردند.

همچنین ماموران گمرک بازگان، موفق به شناسایی دو نفر تبعه ایرانی از یک محموله حامل نخ شدند. این دو نفر در داخل یک دستگاه کامیون صادراتی که به مقصد ترکیه شناسایی و دستگیر شدند. همچنین از کامیونی دیگر با محموله حامل نخ ۵ نفر تبعه کشور‌های همسایه و یک فرد ایرانی را شناسایی و دستگیر کردند.

این گزارش می‌افزاید، ماموران گمرک از یک دستگاه کامیون ایرانی حامل بارصادراتی قطعات ولوازم بخاری یک فرد پاکستانی را شناسایی و دستگیر کردند. این محموله نیز به مقصد ترکیه بود.

همچنین درعملیاتی دیگر، ماموران گمرک بازرگان از ورود غیر قانونی یک نفر جلوگیری کردند. طی عملیات بازرسی از یک دستگاه کامیون ایرانی ورودی از کشور ترکیه یک نفر شناسایی و دستگیر شد. مرد جوان ایرانی در زیر کانتینر و روی محور عقب این کامیون مخفی شده بوده که در بازرسی ماموران گمرک شناسایی شد.

در عملیات پنجم، ماموران گمرک بازرگان با دقت و هوشیاری از یک محموله خرمای صادراتی ۲ نفر را شناسایی کردند. یک فرد ایرانی و یک تبعه افغانستانی در یک دستگاه تریلر خروجی مخفی شده بودند که توسط ماموران گمرک دستگیر شدند.

براساس این گزارش و در عملیات ششم، ۳ نفر تبعه یکی از کشور‌های همسایه از لابلای تریلی‌های خروجی به اتهام خروج غیر مجاز دستگیر شدند.

در عملیات هفتم، یک فرد ایرانی در محوطه صادراتی گمرک به اتهام خروج غیر مجاز دستگیر شد.

همچنین در عملیات دیگر، یک فرد افغانستانی که قصد ورود غیرمجاز به کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد. این نوجوان افغانستانی با مخفی شدن در زیر کانتینر و بر روی محور عقب یک دستگاه کامیون ایرانی ورودی از کشور ترکیه داشت قصد ورود به کشور را داشت که توسط ماموران گمرک شناسایی و دستگیر شد.

در عملیات نهم نیز، یک فرد ایرانی زیر کانتینر و محور عقب یک دستگاه کامیون ایرانی ورودی از کشور ترکیه شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس آخرین آمار‌ها از کشفیات قاچاق انسان در مرز‌های گمرکی، از ابتدای سال جاری تا کنون به ۲۳۳ نفر شناسایی و دستگیر شده اند. این آمار‌ها حاکی از این است که گمرک بازرگان در این نوع کشفیات در میان گمرکات کشور بیشترین کشفیات را داشته است.