افزایش انگیزه کشور‌ها به دنبال کاهش تاثیر دلار در مبادلات بین المللی

استاد دانشگاه تهران گفت:کاهش تاثیر دلار در مبادلات مالی بین المللی برای سایر کشور‌های باعث ایجاد انگیزه می‌شود.

استاد دانشگاه تهران گفت:کاهش تاثیر دلار در مبادلات مالی بین المللی برای سایر کشور‌های باعث ایجاد انگیزه می‌شود.

افزایش انگیزه کشورها به دنبال کاهش تاثیر دلار در مبادلات بین المللی سید محمد مرندی استاد دانشگاه تهران به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛  شیوه های مقابله با فشارهای ظالمانه آمریکا در سطح بین الملل گفت: آمریکا زمانی از ابزار اعمال محدودیت علیه ایران استفاده می‌کرد، ولی امروز شاهدیم که کشور‌های دیگر مانند چین روسیه ونزولا ،کوبا و ... هر روز شامل تحریم جدید می‌شوند و این استفاده بیش از اندازه از ابزار تحریم سایر کشور‌ها را نگران کرده و واکنش آن‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این که در شرایط فعلی در عرصه بین الملل می توان تا اندازه ای از دلار آمریکا در مبادلات مالی بین کشورها صرف نظر کرد گفت: این فرصت خوبی است تا ایران با کشورهایی مانند چین توافق کرده و از ارزی همچون یوآن استفاده کند و در نتیجه سبد ارزی خود را گسترش دهد.

مرندی کاهش حضور و تاثیر دلار در مبادلات مالی بین المللی را باعث ایجاد انگیزه در کشورهای گوناگون دانست و تاکید کرد: هم اکنون ایران، روسیه، چین و اروپا انگیزه لازم برای این اقدام را دارند و در ادامه شاید آسیای مرکزی هم این کار را انجام دهد که همین موضوع باعث تضعیف دلار و موسسات مالی تحث هژمونی آمریکا خواهد شد.

وی ادامه داد: باوجود اینکه جایگزینی پول ملی کشورها به جای دلار دشواری هایی برای ایران به دنبال دارد، ولی در بلند مدت زیان بزرگتر، عمیق تر و دایمی خواهد بود.

استاد دانشگاه افول آمریکا را پس از یازدهم سپتامبر کاملا قابل مشاهده دانست و افزود: واشنگتن پس از این تاریخ در شرایط دشواری در زمینه های اقتصادی، تنش های داخلی ،انزوای بین المللی و بدهی های داخلی و خارجی قرار گرفته است، به طوری که بانک های بین المللی بدهی های آمریکا را نخریده و بر عهده نمی گیرند.

وی درباره قدرت و تاثیر گذاری آمریکا در عرصه بین الملل تصریح کرد: آمریکای امروز آن کشور ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۰۱ نیست و البته ایران هم چرا که هم اکنون شرایط داخلی متفاوت تری داریم و تهران و متحدانش از  هندوکش تا آسیای مرکزی و دریای سرخ نفوذ و حضور دارند.

مرندی با اشاره به افزایش تعداد کشورهایی که با آمریکا در  تنش هستند، تاکید کرد: شرایط امروز آمریکا با گذشته تفاوت زیادی کرده و درحال حاضر می توان گفت که شرایط فعلی برای آن ها مساعد نیست.