مرگ پیرمرد معلول در آتش‌سوزی شمال تهران

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی دو طبقه در خیابان باهنر، خیابان جماران باعث مرگ پیرمرد معلول شد.

پایگاه خبری آتش نشانی125: این حادثه عصر دیروز رخ داد و هنگام رسیدن آتش نشانان، طبقات اول، دوم و شیروانی ساختمان دو طبقه ای به مساحت ۱۲۰متر مربع طعمه آتش شده بود. بنا به گفته همسایگان و ساکنان این ساختمان، مردی سالخورده و ناتوان حرکتی در طبقه اول زندگی می کرد که احتمال داشت گرفتار آتش باشد. آتش نشانان در حین عملیات جستجو، جسد سوخته پیر مردی حدوداً ۸۱ ساله را در یکی از اتاق های طبقه اول این ساختمان پیدا کردند. جنازه این شخص برای انجام تحقیقات بیشتر تحویل عوامل انتظامی شد.

مرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزیمرگ دلخراش پیرمرد معلول در آتش‌سوزی