تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی در کالیفرنیا

تصاویر ماهواره ای حجم خسارات آتش سوزی در جنگلهای کالیفرنیا را نشان می دهند.

خبرگزاری مهر: جنگل های ایالت کالیفرنیا دوباره دچار آتش سوزی شده و تصاویر ماهواره های فضایی میزان این خسارات را نمایش می دهند.

تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی در کالیفرنیا

این رویداد بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در تاریخ ایالت کالیفرنیا به حساب می آید.

فضاپیمای Landsat8 که به طور مشترک به سازمان زمین شناسی آمریکا و ناسا تعلق دارد، تصاویر واضحی از این آتش سوزی در جنگل های شمال کالیفرنیا ثبت کرده است. این آتش سوزی شهر پارادایز در شمال کالیفرنیا را نابود کرده و تاکنون حداقل۲۳ قربانی برجای گذاشته است.

تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی در کالیفرنیا

ماهوارهTerra ناسا نیز تصویری از انبوه دود ناشی از این آتش سوزی را ثبت کرده است.

این آتش سوزی از صبح پنج شنبه آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۶۴۰۰ هکتار را سوزانده و حدود ۷ هزار ساختمان را ویران است. تا به حال فقط ۵ درصد این آتش سوزی مهار شده است.