ماجرای عجیبی زنی که بچه‎های خود را طعمه سرقت می‌کرد

بررسی‌های آنان با توجه به اظهارات شاکیان حکایت از آن داشت که زن پرایدسواری با طعمه قراردادن دو کودک دختر و پسر، به طلا‌های کودکان دستبرد می‌زند. دختران کوچکی که طعمه این زن پرایدسوار شده بودند، در اظهارات خود به پلیس گفتند: دو کودک برای بازی و گرفتن هدیه از مادرشان، ما را به سوی یک پراید نقره‌ای کشاندند که زنی پشت فرمان نشسته بود و آن زن گوشواره‌ها و النگو‌های ما را گرفت.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین از دستگیری زن پراید سواری خبر داد که با طعمه قرار دادن دو فرزند کوچکش، طلا‌های کودکان را می‌ربود.

به گزارش خراسان، قاضی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام چند فقره سرقت طلا‌های دختران خردسال در مشهد، گروه ویژه‌ای از نیرو‌های کلانتری پنجتن به سرپرستی سروان ولیان (رئیس کلانتری) به ردزنی عامل این سرقت‌ها پرداختند. قاضی حسینی که چندین سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های جنایی مشهد را عهده دار بود، با تاکید بر حساسیت و اهمیت موضوع از نیرو‌های انتظامی خواست از همه امکانات و شگرد‌های تخصصی برای دستگیری عامل یا عاملان سرقت‌های مذکور بهره گیرند.

به همین دلیل علاوه بر نیرو‌های تجسس و اطلاعات، نیرو‌های گشت انتظامی نیز وارد عمل شدند و در چند گروه عملیاتی به تحقیق پرداختند. بررسی‌های آنان با توجه به اظهارات شاکیان حکایت از آن داشت که زن پرایدسواری با طعمه قراردادن دو کودک دختر و پسر، به طلا‌های کودکان دستبرد می‌زند. دختران کوچکی که طعمه این زن پرایدسوار شده بودند، در اظهارات خود به پلیس گفتند: دو کودک برای بازی و گرفتن هدیه از مادرشان، ما را به سوی یک پراید نقره‌ای کشاندند که زنی پشت فرمان نشسته بود و آن زن گوشواره‌ها و النگو‌های ما را گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: با به دست آمدن این اطلاعات، نیرو‌های کلانتری پنجتن در یک عملیات هماهنگ به ردزنی پراید نقره‌ای پرداختند تا این که خودروی مذکور را در حالی که زن جوان در کمین طعمه‌ای بود شناسایی و توقیف کردند. قاضی سید جواد حسینی اضافه کرد: دو کودک خردسال این زن نیز داخل خودرو بودند که مورد شناسایی شاکیان قرار گرفتند و تحقیقات درباره کشف جرایم احتمالی دیگر وی همچنان ادامه دارد.