زن صیغه ای: شوهر سابقم مرا دزدید!

متهم روز گذشته در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. او گفت: من اتهام را قبول ندارم. رویا همسر من بود و هنوز مدت صیغه ما تمام نشده بود، اما او می‌گفت: دیگر نمی‌خواهد ادامه دهد و خودش صیغه را باطل می‌کند.

یک سال قبل زنی به نام رویا با پلیس تماس گرفت و مدعی شد شوهر سابقش او را ربوده و زندانی کرده است.

به گزارش شرق، این زن گفت: چند روز قبل همسر سابقم که پیش از این به صورت صیغه‌ای با او ازدواج کرده بودم از من خواست تا درباره مشکلاتمان با هم صحبت کنیم و من هم قبول کردم. دنبالم آمد و سوار ماشینش شدم. همین که داشتیم صحبت می‌کردیم، حرکت کرد و بدون توجه به گفته‌ها و خواهش‌هایم مرا با تهدید به خانه‌ای برد و زندانی کرد. بعد از سه روز که من به هیچ‌کس دسترسی نداشتم از اشتباه همسر سابقم استفاده و فرار کردم.

زن صیغه ای: شوهرسابقم مرا دزدید!


این زن درباره نحوه فرار گفت: همسر سابقم به اشتباه کلید را روی در جا گذاشته بود. من هم از این غفلت استفاده کردم و از خانه بیرون آمدم. بعد با دخترم تماس گرفتم و درخواست کمک کردم. خانواده‌ام آمدند و من را از پرند به تهران آوردند.


با شکایت این زن، شوهر سابق او بازداشت شد. مرد جوان به مأموران گفت: من قبول ندارم که رویا را دزدیده‌ام، او خودش با من همراه شد، البته قبول دارم او را تهدید کردم، چون ما با هم دعوا داشتیم و تهدید من هم به‌خاطر دعوا‌ها بود.


متهم درباره روز حادثه گفت: رویا مرا ترک کرده بود و من سعی داشتم با او صحبت کنم تا برگردد، اما این کار را نمی‌کرد و همین باعث شد تا با هم دعوا کنیم. من خیلی برای او هزینه کرده بودم و اینکه به راحتی ترکم کند ناراحتم می‌کرد.


با تکمیل تحقیقات و با توجه به شکایت مطرح‌شده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

متهم روز گذشته در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. او گفت: من اتهام را قبول ندارم. رویا همسر من بود و هنوز مدت صیغه ما تمام نشده بود، اما او می‌گفت: دیگر نمی‌خواهد ادامه دهد و خودش صیغه را باطل می‌کند.

من خواستم با او صحبت کنم که قانعش کنم، البته من در ماشین با او دعوا کردم، اما او را به زور به جایی نبردم. او می‌توانست در این مدت خودش برود. اگر من می‌خواستم او را بدزدم کلید را روی در نمی‌گذاشتم. در تمام مدت کلید روی در بود و او می‌توانست فرار کند.


در پایان، وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم برائت برای موکلش کرد. هیئت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.