چین از ربات های آتش نشان خود رونمایی کرد

کشور چین به دلیل خطرات بالای انسانی شغل آتش نشانی و به جهت کاهش تلفات خط تولید ربات های آتش نشان را راه اندازی کرده و در آزمایشی آنها را تست کرد.

وب سایت 55 آنلاین: کشور چین به دلیل خطرات بالای انسانی شغل آتش نشانی و به جهت کاهش تلفات خط تولید ربات های آتش نشان را راه اندازی کرده و در آزمایشی آنها را تست کرد.در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

گزارش مشکل
آنلاینخطراتوبتست