سرقت مسلحانه از طلافروشی در شیراز

یک طلافروشی در شیراز مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

خبرگزاری مهر: یک طلافروشی در شیراز مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در این رابطه به خبرنگار گفت: یکشنبه شب فردی نقابدار با اسلحه گرم وارد طلافروشی در خیابان مشیرفاطمی شیراز شده و این مغازه را مورد سرقت قرار داد.

سرهنگ کاووس محمدی گفت: سارق متواری شدو در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارق ادامه دارد.