نشست زمین در یکی از پاساژ‌های کرج

ظهر امروز (یکشنبه) با دریافت گزارش مردمی مبنی‌بر ریزش چاه پاساژ امیری کرج، نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی به سرعت به محل اعزام شدند.

رییس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرج از نشست زمین یکی از پاساژ‌های کرج خبر داد و گفت: علت ریزش دهانه چاه پاساژ امیری در دست بررسی است، اما خطری کسبه را تهدید نمی‌کند.

محمد یساولی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: ظهر امروز (یکشنبه) با دریافت گزارش مردمی مبنی‌بر ریزش چاه پاساژ امیری کرج، نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی به سرعت به محل اعزام شدند.

نشست زمین در یکی از پاساژ‌های کرج


وی ادامه داد: این نیرو‌ها پس از پنج دقیقه از نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی خود را به محل رسانده و با بررسی اولیه، صحت ریزش دهانه چاه پاساژ امیری که منجر به نشست کف مجموعه شده بود را تأیید کردند.

وی افزود: هنوز علت ریزش دهانه چاه این پاساژ مشخص نیست و کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی علت هستند.

این مسئول گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی بعد از پوشش این اتفاق، توصیه‌های ایمنی لازم را به کسبه پاساژ ارائه و پس از آن با اعلام حادثه به مدیریت پاساژ ضرورت اجرای عملیات ایمن‌سازی پاساژ را توضیح دادند.

وی خاطرنشان کرد: خطری کسبه پاساژ را تهدید نمی‌کند.