(تصاویر) آتش گرفتن صد‌ها مازاراتی با جرقه برق

آتش سوزی گسترده در بندر «ساوونا» در ایتالیا صدها مازراتی و فیات را سوزاند. آتش سوزی پس از جرقه برق در یکی از ترمینال های این بندر، جایی که صدها خودرو نگهداری می شد، به وقوع پیوست.

(تصاویر) آتش گرفتن صد‌ها مازاراتی با جرقه برق(تصاویر) آتش گرفتن صد‌ها مازاراتی با جرقه برق