انفجار یک واحد مسکونی در اردبیل به دلیل نشت گاز

این انفجار به دلیل نشت گاز در یک واحد مسکونی واقع در مسکن مهر شهرک رجایی اتفاق افتاده است که خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

خبرگزاری تسنیم: دقایقی پیش صدای مهیبی سبب نگرانی شهروندان اردبیلی شد و انفجار در یکی از واحدهای مسکونی اردبیل رخ داد که این انفجار به دلیل نشت گاز در یک واحد مسکونی واقع در مسکن مهر شهرک رجایی اتفاق افتاده و خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

گزارش عینی حاکی از این است که صدای انفجار به اندازه‌ای مهیب بوده است که تقریبا ساکنان بخش عمده‌ای از شهر اردبیل آن را احساس کرده اند.

نیروهای انتظامی، آتشنشانی و اورژانس در محل حادثه به سرعت و به موقع حضور یافته‌اند و کنترل اوضاع را به دست گرفته‌اند و در حال رفع خطرات احتمالی ناشی از سقوط دیواره ها و لوازم هستند.

انفجار یک واحد مسکونی در اردبیل به دلیل نشت گاز

بر اثر این حادثه شیشه های برخی منازل و مغازه ها در شهرک رجایی فروریخته است و لحظاتی قبل از این انفحار ساکنان بلوک مسکونی مربوط به این واحد بوی ناشی از گاز را در محوطه ساختمان 4 طبقه متوجه شده و در یک اقدام زنگ درب همه واحدها را به صدا درآورده تا همسایگان را در جریان موضوع قرار دهد.

وی متوجه شده است کسی در این واحدها حضور ندارد و سریعا به همراه فرزندان خود از ساختمان خارج شده است و لحظه ای بعد آن انفجار مهیب به وقوع می پیوندد.

هنوز اطلاع دقیقی از میزان خسارات مالی این حادثه تخنین نزده شده است اما احتنال چند خودرو پارک شده در اطراف این واحد دچار خساراتی شده باشند.

بر اثر شدت این انفحجار و ترکش‌های شیشه‌ای حاصل از آن کلیه شیشه‌های بلوک‌های اطراف و مقابل این واحد شکسته شده و کف خیابات پر از براده های شیشه و آحر شده و هم‌اکنون انبوه مردم نیز در محل حادثه تجمع نموده و به رد و بدل کردن گمانه‌های خود مشغول هستند.

انفجار یک واحد مسکونی در اردبیل به دلیل نشت گاز