معمای قتل پیر مرد ۸۱ ساله در کاروانسرا

با تایید خبر قتل پیرمرد، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و این گونه با حضور قاضی کاظم میرزایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع حادثه، تحقیقات در حالی آغاز شد که سرنخ‌های این معمای جنایی به سوی مرد معتاد کارتن خواب (کرامت) کشیده شد.

پیرمرد ۸۱ ساله‌ای که به عنوان نگهبان در یک کاروان سرای قدیمی از انبار بزرگ ضایعات محافظت می‌کرد، در حالی توسط فرد یا افراد ناشناس به قتل رسید که ارتباطات افراد معتاد و کارتن خواب در محل جنایت به معمایی پیچیده تبدیل شده است.

معمای قتل پیر مرد ۸۱ ساله در کاروانسرا

به گزارش خراسان، ماجرای این معمای جنایی صبح روز گذشته زمانی کلید خورد که یکی از کارگران انبار ضایعاتی در کاروان سرای قدیمی را به صدا درآورد.

در این هنگام «کرامت» شاگرد سرکش یکی از جمع کنندگان ضایعات در حالی که تشکی را زیر بغل گرفته بود، در کاروان سرا را گشود. این مرد معتاد که از مدتی قبل با صاحبکارش به اختلاف خورده بود و به همین خاطر نزد پیرمرد نگهبان کار می‌کرد، در پاسخ به سوال کارگر انبار ضایعاتی که پرسید «علی- م» (پیرمرد ۸۱ ساله نگهبان) کجاست؟ گفت: «داخل خوابیده است!» و با گفتن این جمله از در کاروان سرای قدیمی خارج شد و رفت!


کارگر انبار در جست و جوی نگهبان به داخل اتاق رفت، اما با صحنه وحشتناکی روبه رو شد. پیرمرد نگهبان در حالی که یک رشته روسری به دور گردنش پیچانده شده بود، به قتل رسیده بود!

بدین ترتیب با گزارش ماجرا به پلیس ۱۱۰، نیرو‌های انتظامی به محدوده پنجراه مشهد عزیمت کردند، جایی که مسافرخانه‌ای در طبقه بالای کاروان سرا به چشم می‌خورد و خودرو‌های مسافران نیز در محوطه بزرگ این کاروان سرا پارک شده بود.

آنان با تایید خبر قتل پیرمرد، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و این گونه با حضور قاضی کاظم میرزایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع حادثه، تحقیقات در حالی آغاز شد که سرنخ‌های این معمای جنایی به سوی مرد معتاد کارتن خواب (کرامت) کشیده شد.

بررسی‌های مقدماتی قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نشان می‌داد: کرامت از حدود دو ماه گذشته در حالی که با «یوسف» صاحبکار قبلی خود دچار اختلاف شده، نزد پیرمرد کار می‌کرد، اما یک ماه قبل ۳۰۰ هزار تومان پول پیرمرد را به سرقت برد. فرزندان پیرمرد نگهبان که مچ او را گرفته و دزد پول‌های پدرشان را شناخته بودند، از مرد کارتن خواب خواستند تا مبلغ سرقتی را به پدرشان بازگرداند.

او که مدعی بود پول‌ها را خرج کرده است، گفت: با جمع آوری ضایعات، ماهانه مبلغی را می‌پردازم تا ۳۰۰ هزار تومان تمام شود. از سوی دیگر به هم ریختگی اتاق پیرمرد و وجود گاو صندوق در محل حکایت از آن داشت که عامل یا عاملان جنایت، در پی سرقت بوده اند!

ادامه تحقیقات نشان داد: روز قبل از قتل، یکی از فرزندان مقتول وارد کاروان سرا شده، اما کرامت (مرد معتاد مظنون) که او را نمی‌شناخت با وی درگیری پیدا کرده تا این که مشاجره آن‌ها با دخالت پیرمرد نگهبان خاتمه یافت.

آن روز پیرمرد به منزل پسرش رفت، ولی حدود ساعت یک بامداد دوباره به کاروان سرا بازگشت تا از اموال و ضایعات حفاظت کند. ولی صبح، خبر قتل او در محل پیچید و همکارانش را در بهت فرو برد.

بنابراین گزارش، با توجه به ادله و شواهد موجود و انجام تحقیقات میدانی، قاضی میرزایی دستور دستگیری معتاد ۴۲ ساله را صادر کرد و بدین ترتیب گروه ویژه‌ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با ردیابی‌های اطلاعاتی و در کمتر از یک ساعت موفق شدند این مرد کارتن خواب را با مو‌های بلند و ژولیده در ابتدای خیابان سرخس شناسایی و دستگیر کنند.

این مرد که ظهر روز گذشته در شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقابل قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود، در حالی ارتکاب قتل را انکار کرد که در پاسخ به سوالات مقام قضایی دچار تناقض گویی‌های آشکاری شده بود! او در اظهارات خود گفت: من تا پاسی از شب در انبار ضایعاتی بودم.

بعد از آن رفتم و صبح زمانی که بازگشتم دیدم چند نفر از ضایعات فروشان پشت در مانده اند! یکی از کارگران در را باز کرد که من داخل رفتم و با برداشتن تشک هایم بیرون آمدم! و ...


این متهم ۴۲ ساله با صدور قرار قانونی از سوی قاضی میرزایی در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت تا بررسی‌های بیشتری درباره ادعا‌های وی صورت گیرد.