پرونده شرکت معروف لبنیاتی با تخلف ۲۰ میلیاردی به تعزیرات استان البرز رفت

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده شرکت معروف لبنیاتی با تخلف ۲۰ میلیارد ریالی که سابقه جریمه ۳ میلیاردی نیز در پرونده‌اش وجود دارد، به اتهام گرانفروشی به تعزیرات استان البرز رفت.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگویی اظهار کرد: امروز پرونده تخلف یکی از شرکت‌های لبنیاتی معروف که سابقه جریمه ۳ میلیاردی نیز در پرونده‌اش وجود دارد، به اتهام گرانفروشی به اداره کل تعزیرات حکومتی البرز ارجاع شد.

به گزارش فارس، وی افزود: مجموعه تخلفات این شرکت ۲۰ میلیارد ریال است که شامل ۲۱۵ هزار بطری شیر کم‌چرب، ۲۱۵ هزار بطری شیر پرچرب، ۱۵ هزار پاکت شیر کم‌چرب یک لیتری، ۱۵ هزار ماست پرچرب ۹۰۰ گرمی، ۱۵ هزار ماست کم‌چرب، ۲۰ هزار شیر کم‌چرب کیسه‌ای و ۱۰ هزار پنیر ۴۰۰ گرمی است.