توضیح درباره فرار زندانی از بیمارستان امام

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تیراندازی و فرار زندانی از بیمارستان امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تیراندازی و فرار زندانی از بیمارستان امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر علیرضا پارساپور در توضیح خبری مبنی بر تیراندازی و فراری دادن یک زندانی در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، گفت: بیماری که در درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) بود، از اراذل اوباش بوده و در زمانی که در درمانگاه حضور داشته، چهار نفر به درمانگاه حمله کرده و بیمار را فراری می‌دهند.

وی افزود: این افراد در فضای بیرون از درمانگاه چند تیر هوایی هم شلیک می‌کنند، اما خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشده است.

پارساپور گفت: البته متاسفانه زندانی فرار کرده است.