هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه آتش گرفت

مدیرکل روابط عمومی شهرفرودگاهی امام خمینی گفت: لاشه هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفت.

خبرگزاری تسنیم: علی کاشانی حیدری گفت: لاشه هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفت.

وی ادامه داد: این هواپیما اسقاطی بوده که بخشی از آن امروز صبح به دلایل نامعلوم آتش گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی شهرفرودگاهی امام خمینی تاکید کرد: با تلاش تیم نیروی زمینی آتش‌نشانی فرودگاه امام خمینی (ره) و عوامل شهری این آتش اطفا شد.

وی بیان کرد: این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشته و هیچ مشکلی برای سطوح پروازی فرودگاه امام و نشست و برخاست هواپیما به وجود نیامده است.

هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفتهواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفتهواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفتهواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفتهواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفتهواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفت