فراری دادن زندانی از بیمارستان امام تهران با شلیک هوایی

یک زندانی از بیمارستان امام تهران،فراری داده شد.

با حمله 4 نفر به مامور بدرقه یک زندانی طویل المدت در بیمارستان امام تهران، زندانی مورد نظر فراری داده شد

این افراد با خلع سلاح مامور، اقدام به شلیک 4 تیر هوایی کردند.

منبع: عصرخبر