تیر بازگشتی مرد 37 ساله اهوازی را به کما برد

رئیس بیمارستان گلستان اهواز از برخورد تیر بازگشتی به یک مرد 37 ساله خبر داد و گفت: در حال حاضر این فر در کما به سر می‌برد.

دکتر محمدعلی شیخی اظهار کرد: شب گذشته یک راننده کامیون شهرداری 37 ساله در خیابان نادری که مرکز شهر اهواز است در حال تردد بود که یک تیر بازگشتی به سر وی برخورد می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر این مرد در بیمارستان گلستان بستری است و در کما به سر می‌برد.

پیش از این نیز دکتر شهلا وزیری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دوشنبه شب (23 مهرماه)، در مسیر بازگشت به منزل خود واقع در کوی استادان اهواز، مورد اصابت یک تیر بازگشتی از خارج دانشگاه که به صورت هوایی شلیک شده بود، قرار گرفت و از ناحیه شانه مجروح شد.

همچنین در اوایل مهرماه در حادثه‌ای مشابه یک تیر سرگردان که خارج از دانشگاه شلیک شده بود، به شانه یک دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در داخل این دانشگاه اصابت کرد.

منبع: ایسنا