خانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزی

خانواده مسافران پرواز٦١٠ لاین ایر اندونزی در فرودگاه جاکارتا از سقوط هواپیمای عزیزانشان مطلع شدند.

وبسایت مشرق: خانواده مسافران پرواز٦١٠ لاین ایر اندونزی در فرودگاه جاکارتا از سقوط هواپیمای عزیزانشان مطلع شدند. یک فروند هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی «لاین ایر» (Lion Air) اندونزی بامداد دوشنبه با 188 سرنشین در دریا سقوط کرد.

خانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزیخانواده مسافران هواپیمای سقوط کرده اندونزی