دستگیری عامل مصدومیت محیط‌بان

شکارچی متخلف عامل مصدومیت محیط بان محمودآبادی دستگیر شد.

مهدی گلی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در دو شیفت صبح وشب به طور روزانه در حوزه استحفاظی گشت زنی می کنیم، اظهار کرد: ۶ صبح روز گذشته طبق روال سایر روزها در حال بازدید منطقه‌ای از روستای چهار محل بوده که با شکارچیان متخلف روبه رو شدیم.

وی در ادامه گفت: شکارچیان 2 نفر بوده که من و همکارم با هماهنگی به سمت آن‌ها رفتیم اما یکی از شکارچیان متوجه حضور ما شده و اسلحه شکاری خود را به داخل آب انداخت.

محیط بان محمودآبادی با اشاره به اینکه شکارچی دیگر به محض دیدن ما پا به فرار گذاشت، تصریح کرد: برای خارج کردن اسلحه از آب وارد رودخانه شدم که شکارچی متخلف از پشت حمله کرد و به محض برگشتن به سمت او با چوب دستی از ناحیه صورت ضربه وارد کرد.

گلی خاطرنشان کرد: پس از زخمی شدن، با شکارچی درگیر شده و در نهایت به او دست بند زده و اسلحه را به همکارم دادم تا در جایی مطمئن گذاشته و به همراه متخلف تحویل مراجع قضایی شود.

وی با بیان اینکه زمانی که همکارم برای بردن اسلحه به جایی مطمئن رفته بود، شکارچی فراری به همراه چند تن از دوستان خود و شکارچی دستبند زده به من حمله کرده و با زور متخلف را فراری دادند، افزود: پس از فرار متخلفان، به بیمارستان انتقال داده شدم اما این متخلف پس از مدت زمانی خود را به دادگستری محمودآباد معرفی کرد.

محیط‌بان محمودآبادی یادآور شد: شکارچیان متخلف در همان ابتدای گشت، شناسایی شدند و برای گرفتن آن‌ها و تحویل به مراجع قضایی هیچ مشکلی نبوده است.