آب آلوده، اهالی یک روستا راهی بیمارستان کرد

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: استفاده از آب آلوده یکی از چشمه های تامین کننده آب مصرفی روستای دریاس موجب مسمومیت تعدادی از اهالی این روستا و بستری شدن تعدادی از کودکان در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان شد.

خبرگزاری ایرنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: استفاده از آب آلوده یکی از چشمه های تامین کننده آب مصرفی روستای «دریاس» موجب مسمومیت تعدادی از اهالی این روستا و بستری شدن تعدادی از کودکان در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان شد.

سامرند مرزنگ افزود: منبع این آلودگی در پی بروز مواردی از بیماری روده ای و گوارشی در بین تعدادی از دانش آموزان و اهالی روستا شناسایی شد.

وی با تاکید بر اینکه این چشمه دارای آلودگی میکروبی بوده است، اضافه کرد: با هماهنگی های بین بخشی نسبت به قطع و خارج کردن چشمه از شبکه آبرسانی روستا اقدام شد.

وی بیان کرد: هم اکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و نظارت بر کنترل کیفی آب شرب این روستا تشدید شده است.

به گفته برخی منابع از بیمارستان امام خمینی (ره) هم اکنون 12 نفر از اهالی این روستا که بیشتر آنان کودکان و دانش آموزان هستند، تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

برخی منابع محلی از روستای دریاس نیز به ایرنا گفتند که تاکنون بیش از 20 دانش آموز دختر و 40 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی این روستا دچار علایم مسمومیت شدند اما از بین آنان تعدادی که دارای علایم شدید مسمومیت بودند به مراکز بیمارستانی مراجعه کردند.