تصاویر/ تصادف مادر و دختر پرایدسوار با گاردریل بزرگراه تهران-کرج

تصادف شدید یک دستگاه پراید با گاردریل بزرگراه تهران - کرج (شهید فهمیده)، مقابل شهرک وردآورد، موجب مصدومیت مادر و دختر نوجوانش شد.

ساعت 23:31 شب گذشته یک دستگاه پراید به هنگام حرکت از کرج به سمت تهران، ناگهان از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد شدید با گاردریل وسط بزرگراه، با سقف بر روی این حفاظ های فلزی افتاد و به حالت نیمه واژگون درآمد.

به گزارش روابط عمومی آتش نشانی، هر دو سرنشین پراید با کمک رانندگان خودرو های عبوری از داخل اتاقک خودرو خارج شده و به دلیل مصدومیت جزئی تحویل عوامل اورژانس شدند.